Prize Sanofi-Aventis

NL: Sanofi-Aventis prijs

Voor onderzoek in trombose, hemostase, vasculaire biologie en experimentele cardiologie

Gepatroneerd door de Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis (BSTH).

Om de twee jaar reikte Sanofi-Aventis samen met de BSTH een wetenschappelijke prijs uit om in België het onderzoek in trombose, hemostase, vasculaire biologie en experimentele cardiologie aan te moedigen.

Jammer genoeg kon deze mooie traditie omwille van budgettaire redenen niet worden verder gezet.


FR: Prix Sanofi-Aventis

Pour la recherche en thrombose, hemostase, biologie vasculaire et cardiologie experimentale

Patronné par la Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis (BSTH).

Afin de promouvoir la recherche dans les domaines de la thrombose, l'hémostase, la biologie vasculaire et la cardiologie expérimentale, Sanofi-Aventis décernait tous les 2 ans un prix scientifique.

Il est dommage que cette belle tradition a été suspendue à cause des raisons budgettaires.

The prize was awarded

  • in 2003 to Karen Vanhoorelbeke (Kulak) and Katleen Freson (KUL)
  • in 2005 to Thierry Vanden Driessche and Marinee Chuah (KUL)
  • in 2007 to Cécile Galle (ULB) and Wim Martinet and Guido De Meyer (UA)
  • in 2010 to Simon De Meyer (Kulak)

© Copyright 2024 - Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis - All rights reserved.